Jabovo

 

Projekt: Příběhy Židů ve Znojmě

Cílem tohoto projektu je prozkoumávat životy konkrétních lidí na podkladě širšího kontextu moravských, evropských a světových dějin 19. a 20. století. Chtěl bych se zejména soustředit na:

 • Emancipaci a postupné znovunavrácení Židů do Znojma v 19. století.
 • Soužití s německým a českým obyvatelstvem v meziválečném období.
 • Spolkový a kulturní život. Problém přijimání sionismu a asimilace.
 • Zmapování současného stavu židovského hřbitova ve Znojmě.

  V současné době na těchto stránkách můžete naleznout:

  Fotogalerii

  Katalog náhrobků židovského hřbitova ve Znojmě

  Prameny a literatura:

  Geschichte der Juden in Znaim. Bearbeitet von Dr. med. Hugo Beinhorn, Znaim. Redigiert von Dr. B. Wachstein, Wien. IN: Die Juden und Judengemeinden Mahrens in Vergangenheit und Gegenwaret, ed. Hugo Gold, Brünn 1929, str. 579-585.

   

 • Obsah

  Kontakt

  Valid XHTML 1.0!

  © David Grossmann, 2003